Regulamin sklepu

REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE HECTOLOVE (zwany dalej: „Regulaminem”)

INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep działający pod adresem hectolove.com (zwany dalej: „Hectolove”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Właścicielem Hectolove jest: Jolanta Stachowiak, Zimin 75, 63-006 Zimin, adres e-mail: contact@hectolove.com , prowadzącą działalność gospodarczą pod numerem NIP 6172178069 (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

3. Stroną dokonującą zakupów w Hectolove (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.

4. Warunkiem dokonania zakupów w Hectolove jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

5. Każda osoba składająca zamówienie w Hectolove jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Hectolove reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

7. Do dokonywania zakupów w Hectolove niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego, komórkowego lub tabletu z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

OFERTA

1. Towary oferowane w Hectolove są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach dostępnych w Hectolove.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Hectolove zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte/ tworzone na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w sklepie Hectolove są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie sklepu Hectolove.

5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie Hectolove są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).

6. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

7. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

8. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

9. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Hectolove jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie Hectolove jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Hectolove.

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

3. Klient składa zamówienie:

a. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Hectolove,
b. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz płatności,
c. wysyła formularz zamówienia do Hectolove przez wybór pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia.

4. Przed złożeniem zamówienia Klient informowany jest o:

a. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,
b. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,
c. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

5. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

6. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty;
b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia;
c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia;
d. wyrazić zgodę na zmianę zamówienia na inny towar jeżeli jego cena jest taka sama jak wymienianego towaru

8. Hectolove rozpoczyna realizację zamówienia:

a. w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą należną za zamówienie
b. w chwili złożenia zamówienia w przypadku wybrania sposobu płatności "Płatność za pobraniem"

9. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych na terenie Polski i Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.

10. W przypadku zamówienia produktów o różnym czasie realizacji zamówienia uznaje się, że obowiązującym czasem realizacji jest ten dłuższy. 

11. Czas realizacji zamówienia nie uwzględnia czasu dostawy, który jest uzależniony od wybranego przez Klienta rodzaju i sposobu dostaw i wynosi od 1-3 dni roboczych na terenie Polski i 3-7 dni roboczych na terenie Europy.

12. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.

13. Po złożeniu zamówienia, Hectolove wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

PŁATNOŚĆ

1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Hectolove:

a. przez płatności prowadzone przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.,
b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze 92 1050 1520 1000 0097 2827 0597,
c. PayPal.
d. przez płatności prowadzone przez firmę Przelewy24

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

WYSYŁKA

1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD i Pocztex na terenie Polski i Europy, InPost na terenie Polski, na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy wynoszą:

a. 15,90 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem kurier DPD i Pocztex na terenie Polski za towar o wymiarach do 100x75x24 cm,
b. 50 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DPD do odbiorcy w Europie
c. 35 PLN w przypadku przesyłki za pobraniem wysyłanej za pośrednictwem kurier DPD na terenie Polski za towar o wymiarach do 100x75x24 cm
d. 70 PLN w przypadku przesyłki za pobraniem wysyłanej za pośrednictwem kurier DPD na terenie Polski za towar o wymiarach do 120x90x24 cm
e. 35 PLN w przypadku przesyłki za pobraniem wysyłanej za pośrednictwem kurier Pocztex na terenie Polski za towar o wymiarach do 120x90x24 cm
f. 10,90 PLN w przypadku wyboru przesyłki InPost Paczkomaty

3. Nie ma możliwości dostarczenia przesyłki 120x90x24 cm na terenie Europy.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego przesyłki.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osobom dokonującym zakupu w Hectolove, które są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę: Jolanta Stachowiak, Zimin 75, 63-006 Kleszczewo, adres e-mail contact@hectolove.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres contact@hectolove.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Jolanta Stachowiak, Zimin 75, 63-006 Kleszczewo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: Jolanta Stachowiak, Zimin 75, 63-006 Kleszczewo lub drogą elektroniczną na adres e-mail contact@hectolove.com

2. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

3. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

6. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie Hectolove towary.

7. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie towary oferowane w sklepie Hectolove wykonywane są ręcznie i stanowią produkty unikatowe wykonywane na podstawie twórczych projektów, do których prawa autorskie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub osobom trzecim.

2. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, reprodukcja lub odwzorowywanie oferowanych w sklepie Hectolove towarów, w tym również ich projektów i opracowań może stanowić naruszenie autorskich praw majątkowych Sprzedawcy lub osób trzecich.

3. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie internetowej Hectolove takie jak zdjęcia, teksty, materiały graficzne stanowią własność Sprzedawcy. Wykorzystanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail contact@hectolove.com.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej http://hectolove.com /regulamin i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.


Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl