Regulamin konkursu

Jedzenie i Spanie Konkurs w 4 prostych krokach:
1. Kup dowolną karmę serii Standard (szare worki) w sklepie www.hectolove.com
2. W procesie finalizacji zakupów wpisz kod: KONKURS. Pozwoli on nam zarejestrować Ciebie jako Uczestnika Konkursu a Tobie da 10% zniżki na zakup karmy
3. Napisz w komentarzu do zamówienia swój nick z Instagrama lub nazwę Użytkownika z Facebooka
4. Pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie (www.facebook.com/hectolove ; www.instagram.com/hectolove_official) napisz, dla jakiego psa kupujesz karmę i dla jakiego psa potrzebujesz legowiska.


REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Jolanta Stachowiak, Zimin 75, 63-006 Zimin - właściciel sklepu pod nazwą Hectolove.com
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/hectolove i www.instagram.com/hectolove_official (zwanej dalej “FanPage”)

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a. dokonanie zakupu minimum 1 karmy serii Standard (szare worki) w sklepie Hectolove.com w okresie 25.03.2021 do 31.03.2021 do godziny 23:59. 
b. Użycie przy finalizacji zakupu w sekcji "Kod" kodu: KONKURS i zarejestrowania Uczestnika konkursu (kod upoważnia do zniżki 10% na zakup karmy)
c. Napisanie kilku słów pod postem konkursowym motywujących Organizatora do wyboru 
4. Konkurs trwa od 25.03.2021 do 31.03.2021 do godziny: 23:59.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 02.01.2021 za pośrednictwem FanPage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a lub Instagram'a.
7. Konkurs wymaga minimalnej ilości zgłoszeń konkursowych - 5 zgłoszeń.

Zadanie konkursowe

1. Aby Uczestnik wziął udział w konkursie musi wykonać poniższe zadania:
a. Kup dowolną karmę serii Standard (szare worki) w sklepie www.hectolove.com
b. W procesie finalizacji zakupów wpisz kod: KONKURS. Pozwoli on nam zarejestrować Ciebie jako Uczestnika Konkursu a Tobie da 10% zniżki na zakup karmy
c. Napisz w komentarzu do zamówienia swój nick z Instagrama lub nazwę Użytkownika z Facebooka
d. Pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie (www.facebook.com/hectolove ; www.instagram.com/hectolove_official) napisz, dla jakiego psa kupujesz karmę i dla jakiego psa potrzebujesz legowiska.
2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca Nagrody Głównej.
3. Organizator dokona wyboru najciekawszego opisu pod postem konkursu na FanPage. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody Głównej.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, Instagramie lub przez adres e-mail.

Nagroda
1. Nagrodą Główną w konkursie jest: Legowisko ortopedyczne dla psa w dowolnym rozmiarze i kolorze. Zwycięzca będzie mógł wybrać nagrodę spośród modeli Nuvola Classic, Nuvola Autumn, Cuddle Classic, Cuddle Autumn.
3. Nagrodę Organizator udostępni Zwycięzcom w formie elektronicznego kodu do wykorzystania na stronie sklepu www.hectolove.com.
4. Nagroda będzie ważna do wykorzystania do dnia 01.06.2021.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Jesienny Konkurs”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl